ذهن خود را به چالش بکشید

این مسئله را انشتین در قرن نوزدهم مطرح کرده و [...]