نمایش 1–12 از 17 نتیجه

میوه و سبزیجات

لبو (یک کیلوگرم)

6,000 تومان

میوه و سبزیجات

شلغم (یک کیلوگرم)

6,000 تومان

میوه و سبزیجات

به (یک کیلوگرم)

15,000 تومان

میوه و سبزیجات

انار (یک کیلوگرم)

13,000 تومان

میوه و سبزیجات

 نارنگی (یک کیلوگرم)

14,000 تومان

میوه و سبزیجات

هویج (یک کیلو گرم)

8,000 تومان

میوه و سبزیجات

کاهو (یک کیلو گرم)

7,000 تومان