نمایش 1–12 از 25 نتیجه

میوه و سبزیجات

انگورکشمشی (یک کیلوگرم)

15,000 تومان

میوه و سبزیجات

پسته (یک کیلوگرم)

70,000 تومان

میوه و سبزیجات

شلیل محلی (یک کیلوگرم)

14,000 تومان

میوه و سبزیجات

گلابی (یک کیلو گرم)

20,000 تومان
11,000 تومان

میوه و سبزیجات

هلو انجیری (یک کیلو گرم)

14,000 تومان

میوه و سبزیجات

آلو قرمز (یک کیلو گرم)

12,000 تومان

میوه و سبزیجات

شلیل شب رنگ (یک کیلو)

14,000 تومان

میوه و سبزیجات

سیب گلاب (یک کیلو)

11,000 تومان

میوه و سبزیجات

هلو (یک کیلو گرم)

10,000 تومان
4,000 تومان

میوه و سبزیجات

لیمو ترش نیم کیلو گرم)

7,500 تومان