تلفن رومیزی

180,000 تومان 165,000 تومان

تلفن رومیزی
دارای ده حافظه و نمایشگر شماره