قفل گرانیتی

81,536 تومان

قفل گرانیتی اصلی
*نوع کلید کامپیوتری
*از دوطرف سر وته مقاوم
*دارای روکش ومحافظ محکم
*ضد برش واسید
*دارای الیاژ فولادی